Min björk

Min favoritbjörk i Innerdalen. Hittade dem på vägen mot meandern och återvände sedan när ljuset var på min sida.

>>>>><<<<<

Tillbaks till galleriet Norge