Dörålen spegling

En härlig höstmorgon vid Dörålssjön.

>>>>><<<<<

Tillbaks till galleriet Norge