Björkskog

Björkskogar är de finaste skogarna, alldeles gröna på våren med de ståtliga vita stammarna…När de speglar sig i vatten som här, blir de helt fantastiska!

>>>>><<<<<

Tillbaks till galleriet Småland