glaciär skymning

Svinafellsjokull. Solen är på väg ner och speglar sig i isflaken med den blå glaciärisen som flutit upp på land.

>>>>><<<<<

Tillbaks till galleriet Island