Glaciäris

Svinafellsjokull. Is som lossnat från glaciären och hamnat på land. Älskar den blå färgen glaciärisen har. Här var det sen eftermiddag och isens färg förstärktes av det mjuka ljuset.

>>>>><<<<<

Tillbaks till galleriet Island