Väderkvarn

i Jordhamn, några km från Sandvik finns Ölands enda bevarade Skurkvarn (användes till att slipa sten).

>>>>><<<<<

Tillbaks till galleriet Öland